Welkom bij VNMI.nl

Over VNMI

Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar onze nieuwe website.

VNMI, opgericht op 7 december 2000, is de branche-organisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten daarvan. VNMI vertegenwoordigt ruim 80% van de in Nederland gevestigde metallurgische industrie (bedrijven met rechtspersoonlijkheid en 20 of meer medewerkers). De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in Nederland circa 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en EUR 6 miljard exportwaarde (Nyfer, 2012).

Bij VNMI zijn die bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de productie van en/of eerste verwerking van 'metalen in primaire vorm'. Dit zijn ondernemingen die uit metaalertsen de zuivere metalen vrijmaken. Maar ook de secundaire metaalproducenten, die ingezamelde recyclematerialen voor hergebruik omsmelten en opwerken, behoren tot deze groep. De laatste groep bedrijven die tot VNMI wordt gerekend zijn de ondernemingen die zich bezighouden met de zogeheten 'eerste' bewerkingen van deze metalen. Denk hierbij aan producenten van stalen buizen, ijzer- en staalwalserijen, draadtrekkerijen, non-ferro smelterijen, - walserijen, - trekkerijen en - extrusiebedrijven en thermische verzinkerijen.

Bij het produceren van metalen en het verwerken tot halffabricaten wordt hoogwaardige technologie ingezet. Daarnaast vindt in toenemende mate binnen het eigen bedrijf upgrading plaats; van halffabricaten naar hoogwaardige producten met een hoge toegevoegde waarde. Deze trend is reeds jaren geleden ingezet en draagt bij veel bedrijven in toenemende mate bij aan de winst. Het vergt grote inspanning om via research en productontwerp te komen tot nieuwe en hoogwaardige producten, zowel voor 'business to business' als voor de consumentenmarkt.

VNMI is de rechtsopvolger van een aantal verschillende brancheorganisaties dat vóór haar oprichting in 2000 los van elkaar opereerde, te weten de NFI (Vereniging voor de Nederlandse Non-Ferro Industrie), de NIJSI (Vereniging voor de Nederlandse IJzer- en Staalindustrie), de VNAI (Vereniging Nederlands Aluminium Instituut) en de SBM (Stichting Basismetaalindustrie en Milieu).

VNMI werkt samen met een groot aantal binnen- en buitenlandse branche-organisaties en kenniscentra op het gebied van metaal.