Welkom bij VNMI.nl

Adverteren

Sinds enige tijd is het mogelijk te adverteren via VNMI mediakanalen. Hieronder treft u hierover alle informatie aan.

Bereikte doelgroep
De VNMI website wordt maandelijks gevolgd door circa 1000 unieke bezoekers. Onze Twitter account heeft circa 1200 volgers. Verder is er maandelijks ook een nieuwsbrief aan honderden abonnees. Onze doelgroep bestaat uit DGA’s, directieleden, management en SHEQ-medewerkers van metaalproducerende en –verwerkende bedrijven. Verder bereikt onze communicatie zowel Nederlandse als Europese (overheids- en) brancheorganisaties op het gebied van industrie, ferro- en non-ferrometaal, milieu-, arbo-, veiligheids- en kwaliteitszorg.

Tariefinformatie
Adverteren via de mediakanalen van VNMI is mogelijk op basis van de volgende tarieven:
Tariefinformatie VNMI vacatures en advertenties.