Welkom bij VNMI.nl

Lobby gelijk speelveld

De Nederlandse basismetaalindustrie heeft al jaren zwaar te lijden onder een ongelijk speelveld. Het grootste probleem dat momenteel speelt -met name bij de elektriciteitsgrootverbruikers- is het grote verschil in leveringstarieven voor basislast elektriciteit tussen Nederland en de ons omringende landen. Dat verschil wordt verklaard door gebrekkige elektriciteitshandel over de grens.

Het steeds verder toenemende verschil in commerciële leveringstarieven tussen Nederland en de ons omringende landen tast de concurrentiekracht van de Nederlandse elektro-intensieve bedrijven sterk aan. Het verschil met Duitsland is inmiddels opgelopen tot maar liefst circa € 13 / MWh, bijvoorbeeld door de administratief beperkte capaciteit op de landsgrensoverschrijdende interconnectieverbindingen (‘interconnectoren’). Hamers: “De eerder door VNMI en de FME gevraagde ETS-compensatie en reductie van elektriciteitstransportkosten pakken een deel van het ongelijke speelveld aan, maar de nog grote commerciële prijsverschillen leiden momenteel tot meer dan 30% hogere energiekosten in Nederland.”

De door de sector gevraagde wetgeving is per 1 januari 2014 in werking getreden, maar er is geen tijd om achterover te leunen. De Nederlandse basismetaal vraagt op de kortst mogelijke termijn vergelijkbare concurrentiekansen als in de ons omringende landen op het gebied van energie, arbeidsrecht en klimaatbeleid. 

Ook al is de problematiek breder (ongelijkheden in bijvoorbeeld klimaatbeleid, arbeidsmarkt-politiek), een versnelde aanpak vooral op het gebied van elektriciteitsimport is nu van het grootste belang.