Welkom bij VNMI.nl

Thema's

VNMI heeft recent een aantal prioritaire thema's bepaald, te weten:

  1. Beleidsbeïnvloeding en -uitvoering (o.a. internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de metaalketen, circulaire Economie incl. optimalisering inzet schroot, grondstoffenschaarste).
     
  2. Verduurzaming van de industrie (o.a. energie-efficiëntieverbetering, integraal milieutoezicht).
     
  3. Interne kennisoverdracht tussen medewerkers van lidbedrijven (Health & Safety, PR & imago van de sector).

Concrete voorbeelden van projecten binnen deze thema's treft u aan op de pagina focus.