Welkom bij VNMI.nl

Focus op onderwerpen

Binnen de thema's van VNMI is er een aantal concrete projecten waar VNMI nauw bij betrokken is.

Zo is er de lobby voor een gelijk speelveld en het streven naar verbetering van de energie-efficiëntie van de sector.