Welkom bij VNMI.nl

Metallurgisch procedé

Het begrip metallurgisch procedé is niet eenduidig gedefinieerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit is belangrijk, onder meer omdat de energiebelasting al enkele jaren een vrijstelling kent voor de levering van elektriciteit die wordt gebruikt voor metallurgische procedés.

Login om het volledige bericht te lezen