Welkom bij VNMI.nl

Compliance

Het handelen van VNMI en haar lidbedrijven is gereguleerd door de geldende wet- en regelgeving. De leden van VNMI zelf hebben op het handelen van de branchevereniging en op hun eigen handelen de gedragscode Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie van toepassing verklaard bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2013. Met deze gedragscode beoogt VNMI bij alle partijen en instanties, die met de branche te maken hebben, vertrouwen te creëren in de integriteit van de branche. De Association of the Dutch Metallurgical Industry (VNMI) is geregistreerd onder nummer 199365110718-73 in het Transparantieregister van het Europees Parlement en de Europese Commissie.