Welkom bij VNMI.nl

Onderzoek Nyfer naar economische belang Nederlandse basismetaalindustrie

Een sterke basismetaalindustrie is voor Nederland essentieel om tot de top van de kenniseconomieën te behoren. Dit blijkt uit onderzoek van Nyfer in opdracht van de VNMI naar het belang van de basismetaalindustrie voor de Nederlandse economie. Rapport Nyfer onderzoek 'de basis moet goed zijn' Volgens de onderzoekers versterkt de basismetaalindustrie de Nederlandse economie op vier manieren. Ten eerste door haar directe bijdrage aan werkgelegenheid, export en economische groei. Verder is de sector een essentiële toeleverancier voor andere industriële sectoren, zoals High Tech Systemen en Materialen, één van de Nederlandse topsectoren. In de derde plaats draagt de industrie met innovatieve, toegepaste metalen bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid, mobiliteit, energie en duurzaam gebruik van grondstoffen. Ten slotte is de aanwezigheid van een sterke basismetaalindustrie van strategisch belang in het licht van toekomstige grondstoffenschaarste.