Welkom bij VNMI.nl

Routekaart 2030: energie-efficiëntie verbeteringen

Met gepaste trots presenteren VNMI en AVNeG u hun Routekaart 2030 voor de Metallurgische industrie en Gieterijen, opgesteld in het kader van de convenanten Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie Verbeteringen. Deze convenanten zijn in 2009 gesloten tussen de Nederlandse centrale overheid en het bedrijfsleven.

De lidbedrijven van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) en de Algemene Vereniging Nederlandse Gieterijen (AVNeG) hebben anderhalf jaar met veel inzet en energie gewerkt aan plannen voor een duurzame toekomst.

Voorstudie Routekaart 2030

Routekaart 2030